Đoàn trường Trung cấp tài chính Hà Nội chụp ảnh với trường Đại Học Konkuk Hàn Quốc

Thăm và làm việc với Trường đại học Konkuk Hàn Quốc