Hanbok là biểu tượng trang phục truyền thống của người Hàn

Trang phục truyền thống Hàn Quốc