Đại diện trường Donguk chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ và học sinh trường Trung Cấp Tài Chính Hà Nội

Cán bộ Trường Donguk Hàn Quốc đến thăm và làm việc