Tiếp đón trường Đại Học Ngoại Ngữ Busan đến thăm làm việc tại HFC

Tiếp tục tiếp đón trường Đại Học Ngoại Ngữ Busan đến thăm và làm việc tại Trường Trung Cấp Tài Chính Hà Nội (HFC). Đánh dấu sự phát triển và hợp tác bền vững giữa hai nhà trường. 

Ký kết thành lập trung tâm hỗ trợ sinh viên Việt! Nam tại Hàn Quốc

Ký kết thành lập trung tâm hỗ trợ sinh viên Việt! Nam tại Hàn Quốc

Đại diện trường Bunsan lên phát biểu ý kiến và giao lưu với học sinh trường trung cấp tài chính hà nội

Đại diện trường Bunsan lên phát biểu ý kiến và giao lưu với học sinh trường trung cấp tài chính hà nội

thầy hiệu trưởng Lê Trần Ngọc phát biểu ý kiến

thầy hiệu trưởng Lê Trần Ngọc phát biểu ý kiến

Thầy chủ  tịch hội đồng quản trị Đặng Văn Phúc và thầy hiệu trưởng Lê Trần Ngọc cùng tham dự

Thầy chủ tịch hội đồng quản trị Đặng Văn Phúc và thầy hiệu trưởng Lê Trần Ngọc cùng tham dự

Đại diện trường Bunsan lên phát biểu ý kiến và giao lưu với học sinh trường trung cấp tài chính hà nội

Đại diện trường Bunsan lên phát biểu ý kiến và giao lưu với học sinh trường trung cấp tài chính hà nội

Thầy chủ  tịch hội đồng quản trị Đặng Văn Phúc và thầy hiệu trưởng Lê Trần Ngọc cùng tham dự

Thầy chủ tịch hội đồng quản trị Đặng Văn Phúc và thầy hiệu trưởng Lê Trần Ngọc cùng tham dự

Đoàn trường Đại Học Ngoại Ngữ Busan chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ sinh viên trường Trung Cấp Tài Chính Hà Nội

Đoàn trường Đại Học Ngoại Ngữ Busan chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ sinh viên trường Trung Cấp Tài Chính Hà Nội

Đoàn trường Đại Học Ngoại Ngữ Busan chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ sinh viên trường Trung Cấp Tài Chính Hà Nội

Đoàn trường Đại Học Ngoại Ngữ Busan chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ sinh viên trường Trung Cấp Tài Chính Hà Nội

hoctrungcapmamnon.edu.vn